Smluvní podmínky

Zájemce o PŘEDVÁNOČNÍ UPSIDE MARKET, který se bude konat 24. 11. 2018 v galerii a kavárně Artičok, tř. Karla IV. Hradec Králové, musí závazně vyplnit přihlášku na našich webových stránkách www.upsidemarket.cz.

Nájemce (Upside Market) poskytne prodejní plochu k prodeji a prezentaci Vaší značky a výrobků za úplatu.

Počet prodejních míst je omezen, tudíž potvrdíme Vaší účast a zašleme potřebné údaje k platbě. Platbu je nutné zaplatit dle pokynů ke splatnosti, jestliže se tak nestane Vaše zarezervovaná místa budou uvolněna dalším zájemcům. Fakturu Vám zašleme elektronicky na e-mail, který uvedete v přihlášce, nebo Vám bude předána v den konání akce.

Odstoupí-li prodejce od této smlouvy více než 14 dnů před začátkem Upside Marketu, je povinen zaplatit odstupné ve výši 50% z pronájmu. Odstoupí-li prodejce od smlouvy méně než 14 dnů před začátkem Upside Marketu, je povinen zaplatit odstupné ve výši celého pronájmu.

Jestliže budete chtít z jakéhokoliv důvodu účast na akci zrušit, prosíme o co nejrychlejší sdělení, abychom oslovili náhradníky – děkujeme.

Market bude probíhat téměř v těchto prostorách galerie a kavárny Artičok:

KAVÁRNA
ATELIÉR I.
SPODNÍ ATELIÉR

Rozměry prodejních prostorů (šxh):
1.2x1m

2x2m

3x2m

K dispozici je 14 ks stolů o rozměru 120x75cm. Jakmile budou tyto stoly zarezervovány – jiné nezajiš’tujeme. Židle jsou k dispozici a v limitovaném množství jsme schopni zapůjčit štendry – nutno uvést u registrace do kolonky „Vzkaz“, stejně jako poznámku zda máte vybavení své, nebo si rezervujete stůl.

Prodejní prostor si upravte dle svých představ, nepřekračujte určené místo, není možné upravovat interiér (kresby, rytiny, hřebíky, malby apod.)

Základní, běžné osvětlení je zajištěno. Pokud budete chtít své místo dosvítit, vemte si sebou prodlužky, lampičky a vše co potřebujete ke svému prodeji. Používejte, prosím, osvětlení pouze v běžném rozsahu, žádné halogeny atp.

Sdílený prostor nám nevadí, jen prosím uveďte značku a popis tvorby autora se kterým prostor sdílíte.

Navigační systém bude zajištěn, převlékací místnost též.

Prodejní místo podnájmu určí nájemce.

Podnájemce musí prodejní plochu udržovat v čistotě, chránit ji a předat v pořádku. Pokud se tak nestane, může nájemce vymáhat pokutu ve výši 5 000 Kč.

Upside Market začíná v 10.00, končí v 18.00 – prosím o dodržení této prodejní doby! Není možné opustit prodejní místo dříve!!! Pokud se tak stane, může nájemce vymáhat pokutu ve výši 5 000 Kč a bude automaticky vyřazen z dalších akcí Upside Marketu.

Možnost přípravy prodejního místa bude od 8.30 hodin.

Podnájemce je povinen dodržovat pokyny nájemce i když budou uděleny ústně.

Parkování je možné přímo na třídě Karla IV., a to v obou směrech, pakování je zpoplatněno.

Živnostenský list a jiné dokumenty potřebné k prodeji jsou zcela na vás.

Tímto udělujete souhlas k pořizování foto či videodokumentace vašeho zboží, výrobků a vaší prodejní plochy za účelem propagace naší značky (na webových, Facebookových, Instagramových stránkách či tištěné propagace), a to na neomezenou dobu.

Nájemce není odpovědný za nemožnost výkonu podnájemních práv Podnájemce z důvodu vyšší moci.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů a jejím vyplněním s nimi souhlasím.