Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, jak tyto údaje používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněn zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány do států mimo území EU.

Cookies

Dokud nezadáváte vaše osobní údaje sami při registraci, zpracováváme pouze údaje pomocí cookies (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobných technologií k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies. Pokud máte ve Vašem prohlížeči cookies pro doménu www.upsidemarket.cz povoleny, bereme to jako Váš souhlas s jejich zpracováním.

A jaké vlastně ty cookies ukládáme?

 • viewed_cookie_policy – Ukládá, že jste souhlasil/a s těmito podmínkami
 • fr – cookie Facebook widgetu

Pokud se zde registrujete

Při registraci zpracováváme další Vaše osobní údaje, především:

 • křestní jméno a příjmení
 • adresu
 • telefon
 • emailovou adresu
 • název značky
 • popis tvorby
 • fakturační údaje případně vzkaz pro mne

Tyto údaje zpracováváme na základě právního titulu smluvního vztahu a potřebujeme je jen pro realizaci Vaší registrace na prodejní výstavu Upsidemarket. Tyto údaje zpracovávám pro účely případné reklamace po dobu 2 let a potom jsou smazány.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

Správcem Vašich osobních údajů je Martina Tanečková, Bratří Štefanů 799/8, Hradec Králové 500 03, IČ 68460465 (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • WordPress (CMS na kterém jsou postaveny tyto stránky)
 • OneBit (poskytovatel hostingu těchto stránek)

Vaše práva

Vezměte, na vědomí, že máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud pro účinnou soudní ochranu.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování svých osobních údajů na tomto webu, prosím kontaktujte mě.